Medlemmer

I MADE sætter vi stor pris på vores medlemmer, og behandler derfor også deres data med omhu.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Når du bliver oprettet som medlem hos MADE, modtager vi oplysninger direkte fra dig, og her er vi dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Har du spørgsmål til, hvordan dine data bliver behandlet i MADE er du velkommen til at kontakte os:

Malene Wiese Madsen

Chefjurist, MADE sekretariat Aarhus

Mobil: +45 2751 4814
Mail: mwiese@made.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering af dit medlemskab
 • Tilbud i forbindelse med medlemskab
 • Udsendelse af surveys
 • Invitation til årsdag og andre relevante tilbud
 • Invitation til generalforsamling.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Forordningen om databeskyttelse 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), artikel 6, stk. 1.

Hvad giver du samtykke til?

Ved oprettelse af et medlemsskab giver du samtykke til, at dine informationer bliver gemt i MADEs medlemsregister. Vi indhenter alene de oplysninger vi har brug for i forbindelse med at varetage den bedste service overfor vores medlemmer. 

Du accepterer, at vi må kontakte dig omkring relevante tilbud, såsom events, netværk og projektdeltagelse.

Du giver samtykke til, at vi kan anvende virksomhedens navn i forbindelse med vores oversigt over medlemmer på vores hjemmeside. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn og din e-mailadresse.
Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget personoplysninger fra dig. Hvis vi ikke modtager dine personoplysninger, vil du ikke være medlem.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi opbevarer dine data i Podio. CITRIX, som ejer Podio, har udarbejdet en end user service agreement, som forholder sig til GDPR. Derudover har vi en databehandleraftale med Citrix.

Vi opbevarer desuden data (mail og navn) via mailsystemet Mailchimp, i forbindelse med udsendelse af nyhedsmail, vi har indhentet en databehandleraftale.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forbindelse med udførelsen af vores bevillinger, så vi kan dokumentere vores oplysninger. Derefter vil de blive anonymiseret eller slettet.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som MADE behandler og opbevarer om dig
 • Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. I givet fald må MADE fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod MADE’s ellers lovlige behandling af dine oplysninger
 • Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra MADE til en anden dataansvarlig uden hindring
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af MADE´s behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage
 • Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde MADE har behandlet dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte MADE på info@made.dk

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvordan du gør brug af dine rettigheder.