Medlemspriser og kontingentopkrævning

Medlems- og kontingentstrukturKontingent pr. år

Industrielle medlemmer

Virksomheder med aktiviteter i Danmark, der samlet beskæftiger mere end 1.000 ansatteI150.000 kr
Virksomheder med aktiviteter i Danmark, der samlet beskæftiger 501-1.000 ansattel240.000 kr
Virksomheder med aktiviteter i Danmark, der samlet beskæftiger 251-500 ansatteI330.000 kr
Virksomheder med aktiviteter i Danmark, der samlet beskæftiger 101-250 ansattel420.000 kr
Virksomheder med aktiviteter i Danmark, der samlet beskæftiger op til 100 ansatteI55.000 kr
Iværksættere
Kriterier for iværksættermedlemskab:
Virksomheden er under 5 år gammel.
Virksomheden har mindst 2 fuldtidsbeskæftigede eller hvad, der svarer dertil.
Reelt nyetableret virksomhed, som ikke er et resultat af en fusion, ejerskifte eller lignende.
I7* Første medlemsår er uden kontingent

Forsknings- og uddannelsesmedlemmer

Forskningsinstitutioner og GTS-institutioner i Danmark med mere end 250 ansatteFU150.000 kr
Forskningsinstitutioner og GTS-institutioner i Danmark med færre end 250 ansatteFU230.000 kr
Uddannelsesinstitutioner i Danmark. Herunder erhvervsskoler, erhvervsakademier etc.U20.000 kr

Andre medlemmer

Klynger, netværk mv. i Danmark, som opfylder foreningens formål, idet de har kompetence og interesse for industriel produktion med mere end 250 medlemmerAM130.000
Klynger, netværk mv. i Danmark, som opfylder foreningens formål, idet de har kompetence og interesse for industriel produktion med færre end 250 medlemmerAM220.000

Sponsorer

Organisationer, foreninger, fonde, netværk, e.l., der indgår aftale om sponsorering og medfinansering af MADES** Uden kontingent

Associerede

Udenlandske samarbejdspartnere, herunder forskningsinstitutioner knyttet til MADE’s forskningsplatform, andre udenlandske parter m.fl. der bidrager som sparring, udveksling mv.Uden kontingent

Principper for kontingentstruktur og kontingentopkrævning

Deltagere i MADE-forskningen er fødte medlemmer af MADE og er i forlængelse heraf kontingentpligtige på lige fod med andre medlemmer inden for deres medlemsgruppe.

Kontingentet opkræves én gang årligt i januar.

Medlemmer, der optages i løbet af kontingentåret, betaler et forholdsmæssigt kontingent.

I tilfælde af udmeldelse af MADE foretages der ikke kontingentrefusion.

Antallet af ansatte opgøres på baggrund af det foregående års indberetning af fuldtidsansatte til ATP.

Spørgsmål?

Kontakt klyngeleder og sekretariatschef Dorte Gram Nybroe.

Dorte Gram Nybroe

Klyngeleder og sekretariatschef

Mobil: +45 29 685 962
Mail: dnybroe@made.dk