Ansøgningsfrist: 15.03.24

Open Call: Ny type demonstrationsprojekt med teknologileverandør

Til en ny type MADE demonstrationsprojekter søger vi både teknologileverandører og produktionsvirksomheder (små og mellemstore) som vil indgå i et samarbejde for at løse en udfordring, afprøve en ny teknologi eller bruge nye materialer i produktionen.  Der skal være fokus på test, demonstration og afprøvning af nye løsninger, hvorfor implementering og drift ikke kan støttes. Teknologileverandøren kan modtage op til 100.000 kr. i støtte.

Et projekt kan vare op til seks måneder fra opstartsdatoen. Gennem forløbet kan produktionsvirksomheden modtage hjælp fra teknologileverandøren til en værdi af op til 100.000 kr.

Er du teknologileverandør:

Hvis du har lyst til at deltage i samarbejder for at hjælpe små og mellemstore produktionsvirksomheder med udfordringer, vil vi gerne opfordre dig til at udfylde en beskrivelse af, hvad du kan tilbyde. Beskrivelsen vil indgå i et forslagskatalog som vi vil inddrage i vores løbende dialog med MADE-medlemmer om mulige leverandører der kan matche deres behov. Du kan finde skabelonen her

Ved deltagelse i et projekt skal du som teknologileverandør afholde mindst 185 timer for at få udbetalt det fulde støttebeløb på 100.000 kr. efter projektets afslutning. Afrapportering sker via arbejdsbeskrivelser til MADE. 

Er du produktionsvirksomhed:

Du skal være en SMV ifølge EU-definitionen. Vi tilbyder et samarbejde med en teknologileverandør efter eget valg, som kan løse en udfordring I selv definerer.  Egenfinansieringen til projektet dækkes af produktionsvirksomhedens afholdte timer på projektet. Der udbetales ingen kontantbeløb til produktionsvirksomheden. Egenfinansiering skal svare til minimum 160 timer, som afrapporteres via arbejdsbeskrivelser til MADE.

Krav til deltagende virksomheder

Projektet er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Regionalfond, og både teknologileverandør og produktionsvirksomhed er derfor underlagt statsstøtteregler (De minimis). Der stilles krav om, at der udfyldes en De minimis erklæring allerede ved ansøgning. Vejledning til udfyldelse findes HER.

Der skal indsendes tre dokumenter ved ansøgning af projektet

Endelig skal der efter godkendelse af projektet udfyldes en arbejdsbeskrivelse for alle involverede medarbejdere i produktionsvirksomheden og ved teknologileverandøren. Produktionsvirksomheden skal afholde minimum 160 timer i projektet, og teknologileverandøren skal afholde 185 timer for at få udbetalt det fulde støttebeløb.

Deadline for ansøgning er den 15. marts 2024.

MADE afholdte et online informationsmøde den 8. februar 2024, og du kan gense det her.

Hvis du ønsker at ansøge om et projekt, skal  MADE kontaktes inden indsendelse af ansøgningen: Chefkonsulent, Sandrina Lohse-Larsen: slohselarsen@made.dk.


Ansøgningsfrist

15.03.24

Sprog

Dansk

Pris

Det er gratis at deltage i et demonstrationsprojekt -  produktionsvirksomheden investerer blot med tid. Teknologileverandøren kan modtage op til 100.000 kr. i støtte.

Chefkonsulent, Sandrina Lohse-Larsen: slohselarsen@made.dk.

Andre projekter

Ansøgningsfrist: 29.02.24
Ansøgningsfrist: 06.03.24
Ansøgningsfrist: 06.03.24
Ansøgningsfrist: 13.03.24
Ansøgningsfrist: Forventes annonceret februar 2024 - interessetilkendegivelser modtages løbende
Ansøgningsfrist: 15.03.24