Ansøgningsfrist: 23.04.24

Open Call: Få 150.000 kr. i støtte til genanvendelse af plastaffald

Har du et forslag til, hvordan bearbejdningsvirksomheden IMAS kan affaldssortere, så materialer bliver genanvendt og genbrugt frem for at blive deponeret? Så et det måske din idé, der bliver hyldet som vinder af MADE’s allerførste challenge. Den mest kvalificerede ansøger får godkendt projektidéen og vil sammen med IMAS opbygge en demonstrator af forslaget, hvor de får finansieret deres arbejdstid op til 150.000 kr.

Bliv en del af MADE’s allerførste challenge – om sortering af affald. Denne challenge tager udgangspunkt i IMAS’ konkrete udfordring med metalforurenet plastaffald.

IMAS, er specialiseret i at dreje og fræse komponenter på deres maskinfabrik i Greve. De efterlyser forslag fra ansøgere til, hvordan de kan genanvende metalforurenet plastaffald fra deres bearbejdningsmaskiner.

Da IMAS bearbejder både metal og plast på samme maskiner, ”forurener” restfraktioner af metal deres plastaffald, så det ikke kan sendes til genanvendelse. IMAS afleverer grundet problemet årligt mindst to tons eller mere metalforurenet plastaffald til deponi. Udfordringen deles med en række andre virksomheder i metal- og maskinindustrien.

IMAS vil gerne have hjælp til at komme af med affaldet på en mere bæredygtig vis end at deponere det. Denne løsning kan være at sortere affaldet enten hos IMAS, at hente det og sortere det på en anden lokation eller finde en anden måde hvorpå, affaldet kan genanvendes. 

IMAS’ affald består af plasttyperne Pom, Pvc, Teflon, Peek og Petp og metaltyper Alu, Messing, Jern og Rustfrit stål.

Målgruppe og krav til deltagende virksomheder

Hvis I har lyst til at deltage i et samarbejde for at hjælpe IMAS med deres sorteringsudfordring, skal I udfylde dette ansøgningsskema. Projektet er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Regionalfond. Ansøger er derfor underlagt statsstøtteregler (de minimis), medmindre der er tale om samfinansieret forskning fra en videninstitution. Der stilles krav om, at der udfyldes en de minimis-erklæring allerede ved ansøgning. Vejledning til udfyldelse findes her.

Alle private virksomheder med dansk CVR-nummer, som kan modtage de minimis statsstøtte og har et bud på, hvordan IMAS kan affaldssortere, kan deltage i denne challenge. Dertil kommer, at også vidensinstitutioner som er økonomiske partnere på MADE’s Innovationskraftbevilling finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Regionalfond ligeledes kan deltage.

Ved deltagelse i projektet skal du som ansøger afholde mindst 277 timer. Hvis samarbejdet forgår med en videninstitution kan timetallet variere. for at få udbetalt det fulde støttebeløb på 150.000 kr. Afrapportering sker via arbejdsbeskrivelser til MADE.

Ved ansøgning af projektet skal følgende tre dokumenter sendes til MADE på info@made.dk senest tirsdag den 23. april 2024 med emnefeltet: ’MADE sorteringschallenge’.

Endelig skal der efter godkendelse af projektet udfyldes en arbejdsbeskrivelse for alle involverede medarbejdere i produktionsvirksomheden og ved ansøgeren.

Evalueringspanel

Evalueringspanelet består af repræsentanter fra IMAS, Plastindustrien, DI Produktion, Københavns Smedelaug (KSL) og MADE.

Sammen vil de vurdere ansøgningerne og udpege ansøgernes bedste løsningsforslag på MADE Årsdag den 7. maj 2024 ved Grundfos i Bjerringbro.

Vinderen bygger en demonstrator

MADE vil finde den mest kvalificerede ansøger, som har det bedste forslag til, hvordan virksomheden IMAS kan løse deres konkrete udfordring med at genanvende plastaffald. 

Hvis I vinder MADE’s challenge vil i sammen med IMAS få godkendt et demonstrationsprojekt, hvor I får finansieret jeres arbejdstid til at udvikle en demonstrator af løsningen til en værdi af op til 150.000 kr.

Vinderen bliver annonceret på MADE’s Årsdag 2024 og præsenterer deres løsningsforslag på DI Produktions Årsdag 2024. Derudover vil MADE og DI Produktion synliggøre løsningen i deres medier (til sammen over 6.000 nyhedsbrevsabonnenter) samt skabe synlighed om løsningen i medier målrettet metal- og maskinindustrien. Derudover vil MADE følge udviklingen af demonstratoren og lave omtale af den endelige løsning i MADE og DI Produktions medier.

Aktivitetsplan

Her er oversigt over vigtige datoer for Open Call fra informationsmøde til afslutning:

  • Deadline fredag den 1. marts 2024: Tilmelding til opstartsmøde om MADE Challenge
  • Torsdag den 7. marts 2024: Opstartsmøde om MADE Challenge: Demonstrationsprojekt med IMAS: Genanvendelse af plastaffald
  • Onsdag den 13. marts 2024: Deadline for tilkendegivelse af hensigt om deltagelse i MADE Challenge
  • Onsdag den 13. marts 2024: Deadline for booking af 1:1 sparring med IMAS, Plastindustrien eller MADE.
  • Tirsdag den 19. marts 2024: Sparring 1:1 med IMAS, Plastindustrien eller MADE
  • Tirsdag den 23. april 2024: Deadline for at indsende bud på løsning på MADE Challenge
  • Fredag den 7. maj 2024: Vinder annonceres på MADE Årsdag 2024
  • Torsdag den 23. maj 2024: Vinderen præsenterer løsningen på DI Produktions Årsdag 2024
  • Primo maj 2024: Demonstrator påbegynder
  • Primo november 2024: Demonstrator afsluttes

Se PDF-version af Open Call.MADE Challenge - Genanvendelse af metalforurenet plastaffald er muliggjort med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU.

Ansøgningsfrist

23.04.24

Sprog

Dansk

Pris

Det er gratis at deltage i MADE’s sorteringschallenge – ansøger skal investere 277 timer for at få udbetalt det fulde beløb. Hvis ansøger er en videninstitution kan timetallet variere.  

Chefkonsulent, Helmut Schwartz, hschwartz@made.dk

Andre projekter

Ansøgningsfrist: 01.05.24
Ansøgningsfrist: 01.06.24
Ansøgningsfrist: Modtager løbende ansøgninger.