Ansøgningsfrist: 06.03.24

Kom i gang med dataindsamlingen vedrørende bæredygtighed

Deltag i dette MADE Samarbejdsprojektet og få etableret et overblik over relevante datapunkter for at sætte fokus på bæredygtigheden i jeres produktion. Deltagerne vil få mulighed for at arbejde med deres egne konkrete udgangspunkter, men også give og modtage input og sparre med andre deltagere og skabe løsninger i fællesskab. 

Data som grundlag for bæredygtighed

Bæredygtighed er blevet central i bevidstheden for produktionsvirksomheder i forbindelse med implementeringen af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og et generelt pres fra kunder. Mange produktionsvirksomheder står nu over for et omfattende arbejde med at kortlægge deres værdikæde, identificere deres indflydelse og vurdere væsentligheden af rapporteringspunkterne. Det betyder, at mange SMV’er, som ikke er omfattet direkte af CSRD endnu, får specifikke forespørgsler vedrørende deres produktion, arbejdsforhold, politikker m.m. Virksomhedernes evne til at levere dette bliver ’license to play’. Den nuværende dataindsamling er typisk reaktiv, ressourcekrævende og manuel, hvilket kan forsinke og forringe kvaliteten på dataleverancen.

Dette projekt skal derfor hjælpe virksomhederne med at kortlægge deres værdikæde og produktion samt identificere og forberede dataindsamlingen af de forskellige datapunkter i produktionen.

Deltag i MADE Samarbejdsprojekt og få:

Deltag i MADE Samarbejdsprojektet og få etableret et overblik over relevante datapunkter for at sætte fokus på bæredygtigheden i jeres produktion. Deltagerne vil få mulighed for at arbejde med deres egne konkrete udgangspunkter, men også give og modtage input og sparre med andre deltagere.

Deltagerne får

 • Kortlagt deres databehov og dataindsamlingsplan: Gennem en konkret kortlægning af jeres værdikæde og produktion, tager I de første step mod både at identificere kunders datakrav samt egen evt. bæredygtighedsrapportering.
 • Forståelse for konkrete dataindsamlingsløsningr: Gennem konkret case, der viser metoder til at opsætte sensorer, der kan måle energiforbrug af produktionsudstyr.
 • Erfaringsudveksling med andre virksomheder: Løbende dialog mellem deltagerne gennem projektets forløb på bæredygtighedsrapportering og -monitorering.

Målgruppe

Målgruppen for dette projekt er danske produktionsvirksomheder, som gerne vil i gang med at indsamle data relevant for bæredygtighedsrapportering relateret til deres produktion. Projektet henvender sig primært til medarbejdere og ledere inden for produktionsområdet med ansvar for bæredygtigheds- og digitaliseringsaktiviteter. Deltagerne vil omfatte både nye og erfarne fagfolk inden for feltet, hvilket fremmer en rig udveksling af viden og perspektiver.

Hvordan forløber samarbejdsprojektet?

Deltagerne mødes til fire fulde dage over en periode på fire-seks måneder og arbejder derudover løbende på udviklingen af deres dataopsamling i egen virksomhed. De får tilbudt konkret sparring, inspiration og værktøjer, der kan hjælpe med dataindsamling og monitorering relevant for bæredygtighedsrapportering. Der vil være en blanding af oplæg, cases og øvelser. Gennem forløbet vil deltagerne også få konkrete forslag til eksekverbare initiativer og hjemmeopgaver, der skal facilitere arbejdet i virksomhederne i løbet af projektet.

Aktivitetsplan

Fase 1: Introduktion til forløbet og relevant baggrundsviden (Kickoff 10. april 2024)

 • Præsentation af deltagerne og facilitatorerne.
 • Introduktion til begreber og koncepter inden for bæredygtighedsdata samt krav fra CSRD.
 • Introduktion til og erfaringsudveksling omkring forskellige måder at gribe dataindsamlingsarbejdet an på (kundekrav, egen analyse, samt frivillige standarder eller branchestandarder).


Fase 2
: Kortlægning af databehov (Kickoff 8. maj 2024)

 • Kortlægning af værdikæde – der er endnu ingen faste regler for afgrænsninger relateret til værdikæden, hvilket kræver god argumentation for den enkelte virksomhed omkring deres valg.
 • Etablering af databehov og -indsamlingsmetoder fra værdikæden.
 • Fokus på produktionskortlægning og databehov fra den – her vælges der også en af de deltagende af virksomheder og specifik proces, hvor der kan opsættes en demo på energimåling af produktionsudstyr.


Fase 3:
Målsætning og prioritering af initiativer (Kickoff 22. maj 2024)

 • Fokus på energiforbrug og monitorering – virksomhederne har typisk kun det årlige energiforbrug, men mangler indsigt i specifikke processers energiforbrug på produktbasis.
 • Opsætning og afprøvning af energimålingsdemo i produktionen.
 • Formulering af dataindsamlingsforsøg og succeskriterier til hjemmearbejde.


Fase 4:
Evaluering af forløb og eksperimenter (Kickoff 5. juni 2024)

 • Erfaringsdeling fra eksperimenterne.
 • Plan for fremtidige dataindsamling og politikudvikling.
 • Evaluering af projektet.


Forløbet inkluderer hjemmearbejde, der blandt andet indbefatter konkret dataindsamling og/eller dialog med kernekunder og leverandører.

Tidspunkt

Forventet starttidspunkt den 10. april 2024. Forventet sluttidspunkt den 2. september 2024.

Se brochuren her

Ansøgningsfrist

06.03.24

Sted

FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby samt hos de deltagende virksomheder.

Sprog

Dansk

Pris

Som deltager i et MADE Samarbejdsprojekt skal virksomheder ikke bidrage med kontantfinansiering, men i stedet forpligte sig til at lægge en egenfinansiering i form af engagement i projektet.

FORCE Technology                                                                         Specialist, Sofie Larsen sfla@forcetechnology.com Tlf. nr.: 4262 7828   MADE Innovation Manager, Ida Kragh-Vodstrup ikraghvodstrup@made.dk Tlf. nr.: 2142 5152

Andre projekter

Ansøgningsfrist: 29.02.24
Ansøgningsfrist: 06.03.24
Ansøgningsfrist: 13.03.24
Ansøgningsfrist: Forventes annonceret februar 2024 - interessetilkendegivelser modtages løbende
Ansøgningsfrist: 15.03.24
Ansøgningsfrist: 15.03.24