Ansøgningsfrist: Forventes annonceret februar 2024 - interessetilkendegivelser modtages løbende

Digitale tvillinger

Hvordan kan du indføre digitale tvillinger i din produktion? Projektet vil give de deltagende virksomheder mulighed for at arbejde med anvendelse af digitale tvillinger og herunder praktiske cases i egen produktion

Ansøgningsfrist

Forventes annonceret februar 2024 - interessetilkendegivelser modtages løbende

Sprog

Dansk

MADE, Innovation Manager Ida Kragh-Vodstrup, ikraghvodstrup@made.dk, +45 21425152.

Andre projekter

Ansøgningsfrist: 29.02.24
Ansøgningsfrist: 06.03.24
Ansøgningsfrist: 06.03.24
Ansøgningsfrist: 13.03.24
Ansøgningsfrist: 15.03.24
Ansøgningsfrist: 15.03.24