Ansøgningsfrist: Ansøgninger modtages løbende.

Development Projekt: Digitale Produktionsprocesser

Med et MADE Development projekt indenfor digitale produktionsprocesser kan små-og-mellemstore produktionsvirksomheder få hjælp fra Teknologisk Institut til at udvikle nye digitale produktionsmetoder, -teknologier og løsninger. 

Virksomheder har behov for en fleksibel og agil produktion, hvor løsninger kan tilpasses og nye produkter hurtigt kan indkøres.

Ved at udvikle virtuelle modeller af arbejdsgange og produktionsprocesser med digitale tvillinger kan virksomheder simulere og optimere produktionsdesignet inden det er bygget i fabrikken. Dermed spares der tid, materialer, og fejl og mangler bliver korrigeret, inden produktionen etableres i den fysiske verden. Digitale tvillinger kan desuden hjælpe virksomheder med at træffe bedre beslutninger om alt fra nye tiltag til overvejelser om vedligehold og design, hvilket vil gøre dem i stand til at udnytte ressourcer bedre.

Med vores MADE Development projekter, ønsker MADE at understøtte særligt de små-og-mellemstore produktionsvirksomheders udvikling af nye produktionsmetoder, -teknologier og løsninger for at opnå en højere grad af agilitet i deres produktionssystemer. Projekterne er et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og Teknologisk Institut.

Fokus i projekterne kunne fx være inden for intelligente, digitaliserede, rekonfigurérbare robotmoduler og konfigurérbare digitale modeller af hele produktionssystemer, hvor viden er baseret på den nyeste forskning fra MADE FAST.

Deltag i MADE Development Projekt og få:

  • Indblik i, hvordan nyeste automation- og robotteknologier kan bidrage til øget digitalisering af jeres produktionsprocesser med udgangspunkt i en konkret problemstilling.
  • Adgang til den nyeste SOTA-forskning fra forskningsprojekter ledet af danske universiteter i samarbejde med GTS-institutter, samt førende danske produktionsvirksomheder.
  • Tilgang til et netværk af fagfolk med specialistviden og kompetencer inden for digitalisering af produktionsprocesser, samt faglig sparring med andre danske produktionsvirksomheder med lignende behov og udfordringer.

Målgruppe

Den primære målgruppe er små-og-mellemstore (SMV) danske produktionsvirksomheder, der ønsker at digitalisere produktionssystemer eller -processer, samtidigt med at opnå en højere agilitet i produktionslinjen.

Projekterne retter sig primært mod produktionsmedarbejdere og ledere, der på praktisk og operationelt niveau arbejder med automatisering af produktion. Der er mulighed for at flere virksomheder deltager i projektet, fx en slutbruger og teknologivirksomhed, og det tilstræbes at min. én SMV deltager.

Hvordan forløber Development Projektet?

Efter ansøgning, godkendelse af styregruppen (jf. afsnit ”Governance”) og udvælgelse, vil Teknologisk Institut tage kontakt til den listede projektansvarlig for at aftale et møde, hvor endeligt scope kan aftales og virksomheden vil blive informeret om arbejdet i Workstreamen.

Sideløbende vil MADE sekretariatet række ud for at indhente underskrifter på Governance dokumenter, ligesom virksomheden vil blive inviteret til Styregruppemøder i workstreamen.

Aktivitetsplan

Et Development Projekt har ikke en fast form, men kan tage forskellige former afhængigt af virksomhedernes udfordringer og behov. Typisk vil et Development Projekt dog bestå af følgende fem faser:

Fase 1: Scoping af projektet
Fase 2: Indsamling af viden
Fase 3: Udvikling af ny komponent/proces/prototype
Fase 4: Evaluering af potentiale og evt. gevinster
Fase 5: Dokumentation og formidling.

Praktiske informationer

Ansøgningsfrist
Ansøgninger modtages løbende.

Find ansøgningsskemaet i boksen til højre.

Medfinansieringen bekræftes af virksomhederne med brug af tro- og loveerklæring.

Vær opmærksom på at medlemskab af MADE er en forudsætning for deltagelse i et MADE projekt. Såfremt jeres virksomhed udvælges til at deltage i et projekt og ikke i forvejen er tilknyttet et MADE medlemskab, optages virksomheden som medlem af MADE på sædvanlige kontingentvilkår, og dermed bliver virksomheden en del af videndelingen i MADE og den bredere indsats for at styrke Danmark som produktionsland. Kontakt MADE Sekretariatet på info@made.dk for yderligere information om medlemskab.

Governance

Det er krævet, at virksomheden indstilles til blive partner af netværket omkring det strategiske indsatsområde af styregruppen. Ved bevilling af projekt formulerer virksomheden et projektcharter (projektbeskrivelse), og der underskrives aftalerne ”Coordinations- and Investment Agreement”. Derudover udfyldes erklæring om projektdeltagelse, Letter of intent, som forpligter virksomheden til at opgøre og dokumentere timeforbrug.

Tilmelding og yderligere information
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger modtages løbende.

Sted

Hos deltagende virksomhed samt Teknologisk Institut

Pris

Virksomheder bidrager ikke med kontantfinansiering, men forpligter sig til at lægge en medfinansiering i form af engagement i projektet. I ansøgningen bedes I derfor angive et budget bestående af jeres bidrag til projektet i form af tid (baseret på en timesats på 600 kr./timen), indkøb af udstyr og materialer opgjort i kr. Det forventes, at et projektbudget på kr. 250.000, vil matches af in-kind fra virksomheden på kr. 150.000.

Teknologisk Institut: Thomas Kroman thkr@teknologisk.dk +45 7220 1514 MADE: info@made.dk

Andre projekter

Ansøgningsfrist: 01.10.23
Ansøgningsfrist: 01.10.23
Ansøgningsfrist: 06.10.23
Ansøgningsfrist: Modtager løbende ansøgninger.