Ansøgningsfrist: 19.01.23

Adaptiv proceskontrol af dispensering

Automatiseret dispensering af flydende materialer er i dag udfordret ved, at det er svært at forudsige og kontrollere, hvor meget materiale, der rent faktisk bliver dispenseret. Parametre som mængden af indtørret materiale fra tidligere, statisk friktion, temperatur og luftfugtighed kan alle have indflydelse på materialet og den mængde, der bliver dispenseret.

Formål med projektet

Automatiseret dispensering af flydende materialer er i dag udfordret ved, at det er svært at forudsige og kontrollere, hvor meget materiale der rent faktisk bliver dispenseret. Årsagen til denne uforudsigelighed er, at man ofte ikke ved, hvor meget materiale, der kan være tørret ind siden sidste dispensering, og at der i materialet er en statisk friktion, der skal overvindes, inden materialet flyder kontinuert. Men også under dynamiske forhold har parametre, som f.eks. temperatur og luftfugtighed indflydelse på viskositeten af materialet og dermed også den mængde, der bliver dispenseret.

I dette projekt vil vi derfor undersøge, hvordan man kan sikre en optimal dispensering. Vha. sensorer man kan sætte på dispenseringsudstyret, samt hvordan feedback fra disse sensorer kan optimere dispenseringen, så man kan afgøre om den rette mængde er blevet dispenseret og potentielt også dynamisk styre selve dispenseringsenheden til, at den altid dispenserer den rette mængde.

For produktionsvirksomheder, der bruger automatisk dispensering i deres produktion, er der ofte krav til den præcise mængde af materiale, der skal dispenseres iht. standarder og kvalitetskrav. Derfor er de i dag nødt til at have en efterfølgende kvalitetskontrol af dispenseringen og kassere de emner, hvor kravet ikke er opfyldt. Ved at have bedre kontrol over, hvor meget materiale der bliver dispenseret, vil de dels kunne spare den efterfølgende kvalitetskontrol, men også kunne reducere antallet af emner, der skal kassereres.

Deltag i MADE Samarbejdsprojekt og få:

• Indblik i, hvordan man kan optimere dispensering vha. nyeste sensorteknologier for at måle den faktiske mængde af materiale, der dispenseres under en automatisk dispenseringsproces.

• Inspiration til, hvordan feedback fra sensorer kan optimere en proces vha. adaptiv proceskontrol.

• Faglig sparring på konkrete udfordringer i forbindelse med automatiseret dispensering.

• Dialog med deltagere fra andre produktionsvirksomheder, der står med lignende udfordringer.

Målgruppe

Den primære målgruppe er små og mellemstore danske produktionsvirksomheder, der ønsker at automatisere dispenseringsprocesser, samtidigt med at sikre agilitet og kvalitetssikring i produktionslinjen. Projektet retter sig primært mod medarbejdere og ledere, der på praktisk og operationelt niveau arbejder med automatisering af produktion. Der skal indgå min. to virksomheder i projektet, og det tilstræbes, at min. én SMV deltager.

Hvordan forløber Samarbejdsprojektet?

De deltagende virksomheder vil indgå i en iterativ proces og er selv med til at definere projektets aktiviteter baseret på deres ønsker og behov. Der vil blive arrangeret besøg hos virksomhederne og afholdt workshop til at identificere og afklare behov. Der udføres test og demonstration i labs på Teknologisk Institut i Odense med afsæt i virksomheders emner og problemstillinger. Der vil blive udarbejdet dokumentation og formidling af resultater til projektets deltagere løbende i projektet.

Aktivitetsplan

Et samarbejdsprojekt har ikke en fast form, men kan tage forskellige former afhængigt af virksomhedernes udfordringer og behov. Typisk vil et samarbejdsprojekt være domineret af følgende faser:

Fase 1: Præsentation af udfordringer og problemstillinger samt indsamling af viden

Mødedato: Februar 2023

På opstartsmødet præsenterer deltagerne udfordringer og konkrete problemstillinger, og det afklares, hvilke fælles karakteristika de forskellige problemstillinger rummer. Herefter udvælges de cases, der skal arbejdes med i samarbejdsprojektet, og der indsamles viden og screenes for relevante teknologier og tilgængelige løsninger, der kan inspirere til at definere de næste faser i projektet. Aktivitetens formål er at evaluere problemstillingerne på tværs af virksomhedernes interesseområder og undersøge muligheden for fællesløsninger, så flest mulige virksomheder får mest muligt udbytte af den udvikling og de demonstrationer, der gennemføres

Fase 2: Praktisk gennemførsel af demonstration

Med udgangspunkt i de udvalgte cases fra Fase 1 vil der blive gennemført en eller flere demonstrationer. Generelt vil casearbejdet inkludere flere af følgende aktiviteter:

• Test af forskellige sensorteknologier.

• Integration med eksisterende dispenseringsteknologi.

• Undersøgelse af mulige software løsninger til adaptiv kontrol af dispensering med brug af feedback fra sensorer.

• Opbygning af demonstrationssetup – f.eks. fiksturer, robot, og sensorer med fokus på udvikling af adaptiv proceskontrol af dispensering.

• Test og demonstration af proof-of-concept-løsningen på virksomhedscases.

Teknologisk Institut vil evaluere på resultaterne mhp. mulighederne for at implementere lignende løsninger i et skaleret pilot-setup eller i produktionskontekst.

Fase 3: Præsentation af resultater fra case arbejde

Mødedato: April 2023

Resultaterne fra Fase 2 præsenteres og diskuteres. Teknologisk Institut gennemgår resultaterne fra forløbet og perspektiverer mod anvendelse af resultaterne for de deltagende virksomheder. Virksomhederne reflekterer over udnyttelsesscenarier og fremsætter ønsker for individuelle videre forløb med eventuel videreudvikling og implementering. Der gennemføres en overordnet fælles evaluering og diskussion af resultaterne på tværs af projektets deltagere som basis for videndeling og eventuelt videre formidling.

Fase 4: Formidling og evaluering

Formidlingsaktiviteten vil bestå af demonstrationer hos en eller flere deltagende virksomheder eller Teknologisk Institut og teknisk rapportering. Det kan være artikler i relevante tekniske tidsskrifter, MADE Nyhedsbreve el.lign. eller præsentationer på relevante MADE Seminarer, Workshops eller Konferencer. Der vil desuden foretages en evaluering af projektforløbet, hvor de deltagende virksomheder udveksler erfaringer, evaluerer resultaterne og foreslår ændringer/forbedringer.

Vi ser frem til at modtage din tilmelding senest torsdag den 19. januar 2023 på info@made.dk.

Du finder ansøgningsskemaet i boksen til højre ved at trykke "Ansøg her".

Ansøgningsfrist

19.01.23

Forventet opstart:

Februar 2023

Forventet afslutning:

April 2023

Sted

Teknologisk Institut, Forskerparken 10F, 5230 Odense.

Sprog

Dansk

Pris

Som deltager i et samarbejdsprojekt skal virksomheder ikke bidrage med kontantfinansiering, men i stedet forpligte sig til at lægge en egenfinansiering i form af engagement i projektet. 

Innovation Manager, Ida Kragh-Vodstrup: ikraghvodstrup@made.dkTeknologisk Institut, Thomas Kroman: thkr@teknologisk.dk Tlf.: 72 20 15 14

Andre projekter

Ansøgningsfrist: 05.01.23
Ansøgningsfrist: 26.01.23
Ansøgningsfrist: 01.02.23
Ansøgningsfrist: 01.02.23
Ansøgningsfrist: 01.02.23
Ansøgningsfrist: Modtager løbende ansøgninger.

Tilmeld dig - og få viden og tilbud om arrangementer direkte i din indbakke

Det er gratis og uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.

CLOSE
9709

Tak for din tilmelding!

Du modtager nu en mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

CLOSE
9709

Tjek din mappe med uønsket mail/spam, hvis du ikke modtager mailen.