Bæredygtig og agil arbejdsstyrke

I takt med at produktionen bliver mere intelligent og digital, bliver nuværende og kommende produktionsmedarbejderes opgaver mere komplekse. Gennem samarbejder med virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner udvikler MADE nye, digitale værktøjer og -læringsforløb, der skal assistere og kvalificere fremtidens arbejdskraft i Produktionsdanmark. 

I det strategiske indsatsområde “Bæredygtig og agil arbejdsstyrke” udtænkes nye proof-of-concept prototyper, metoder, læringsforløb og værktøjer på tværs af de involverede virksomheder og organisationer med fokus på udvikling indenfor tre områder:

 1. Augmented- og Virtual Reality (AR/VR)-værktøjer, som kan benyttes til oplæring, træning og avanceret problemløsning i produktionen.
 2. Metoder og tilgange til at udnytte AR- og VR-værktøjer.
 3. Træning og uddannelse gennem nye digitale teknologier og didaktiske metoder.

I takt med at nye avancerede automationsløsninger vinder indpas i Produktionsdanmark, vokser behovet for en mere effektiv oplæring af medarbejdere og nye, digitale værktøjer, der kan støtte dem i at løse komplekse opgaver og problemer uden at skulle tilkalde eksperter langvejs fra.

Gennem indsatsen “Bæredygtig og agil arbejdsstyrke”, der er en del af forskningsplatformen MADE FAST, imødegår MADE dette behov. Her udvikler vi digitale assistance-værktøjer og -læringsforløb, som klæder den nuværende og kommende generation af arbejdskraft på til at arbejde med de seneste automatiserede, intelligente og digitale løsninger i produktionen.

Med disse AR/VR-baserede værktøjer kan industrien både løse udfordringer med at oplære nye medarbejdere og tilbyde deres ekspertise overalt i verden uden at bruge tid og penge på at rejse.

Kaj Grønbæk, professor og leder af indsatsen “Bæredygtig og agil arbejdsstyrke”

Kaj Grønbæk

Professor og leder af indsatsen “Bæredygtig og agil arbejdsstyrke”

Mobil: +45 2149 5634
Mail: kgronbak@cs.au.dk

Udvikling af teknologier og metoder

Indenfor de to første udviklingsområder, hvor fokus er på teknologiudvikling og tilgange til at udnytte den i produktionen, arbejder universiteter, GTS’er og virksomheder tæt sammen om forskning og udvikling af proof-of-concept prototyper mv.

”Forskningen vil foregå som en kombination af state-of-the art eksperimenter i forskningslaboratoriet og forsøg med AR/VR-teknikker og metoder på opgaver og udfordringer fra virksomhederne,” forklarer Kaj Grønbæk, leder af indsatsen ’Bæredygtig og agil arbejdsstyrke’ og professor på Aarhus Universitet og tilføjer, at der vil være en høj grad af brugerinddragelse gennem feltstudier og evaluering med input fra medarbejderne i virksomhederne.

Kaj Grønbæk giver et eksempel på en problemstilling, som virksomhederne kan få hjælp til gennem indsatsen:

”Et eksempel kan være, at en medarbejder på en fabrik i udlandet har brug for støtte fra en ekspert i Danmark til at omstille en støbemaskine til en ny produktserie. I stedet for at eksperten skal rejse afsted til den udenlandske fabrik kan eksperten formidle sin viden som fjernassistance via AR-systemer,” forklarer Kaj Grønbæk og tilføjer: 

”Med disse AR/VR-baserede værktøjer kan industrien både løse udfordringer med at oplære nye medarbejdere og tilbyde deres ekspertise overalt i verden uden at bruge tid og penge på at rejse.”

Nye, digitale læringsforløb

For at accelere anvendelsen af de nye digitale værktøjer og udnytte deres potentiale til at kvalificere medarbejdere i danske produktionsvirksomheder, har MADE som en del af ’Bæredygtig og agil arbejdsstyrke’ etableret tre såkaldte læringsfabrikker på hhv. Københavns Erhvervsakademi, Professionshøjskolen UCN og VIA University College. Samlet går læringsfabrikkerne under navnet MADE Learning Factory.

Her arbejder uddannelsesinstitutioner, produktionsvirksomheder, vidensinstitutioner og teknologileverandører sammen om særligt det tredje udviklingsfokus i ’Bæredygtig og agil arbejdsstyrke’: at udvikle højteknologiske læringsforløb til medarbejdere.

I forløbene ophæves de traditionelle skel mellem undervisningslokale og praksis f.eks. ved at foregå i simulerede fabriksmiljøer eller på selve arbejdspladsen. Samtidig fokuserer forløbene på at udnytte de digitale læringsteknologier til at gøre uddannelsen af medarbejdere i produktionsvirksomheder nemmere, billigere og hurtigere.

De nye digitale og fleksible læringsforløb skabes gennem fire faser som illustreret nedenfor.

Tematiske ledere

 • Peter Gorm Larsen, professor Aarhus Universitet
 • Henrik Gordon Petersen, professor Syddansk Universitet
 • David Bue Pedersen, Senior researcher DTU
 • Murat Kulahci, Associate professor DTU
 • Giuliano Bissacco, Associate professor DTU

Vil du deltage i MADE Learning Factory?

MADE Learning Factory udvikler og tester digitale læringsforløb frem mod 2024 – og du kan være med:

 • Deltag som kursist.
 • Deltag som sparringspartner på udvikling af digital læring.
 • Deltag som leverandør af læringsteknologi.

Et stærkt økosystem

I ’Bæredygtig og agil arbejdsstyrke’ arbejder vi med synergierne mellem produktionsvirksomheder af alle størrelser, leverandører, underleverandører, vidensinstitutter og uddannelsesinstitutioner for at fremme innovative tiltag (se partnere i indsatsen længere nede).

VIA University College besøger Aalborg Universitet i projekt om nye læringsværktøjer. Fra venstre: Jonas Justesen og Flemming Davidsen, lektorer på VIA, Casper Schou, adjunkt på AAU og Camilla Nellemann, leder af MADE’s uddannelsesspor.

Et eksempel er samarbejdet mellem the LEGO Group, Haldor Topsøe og Vestas, som alle har eksisterende VR- og AR-applikationer til bl.a. træning og uddannelse samt anvender Unity Studios’ platform til teknologien. I MADE arbejder de tæt sammen for at finde løsninger og udvikle fælles værktøjer med SynergyXR (tidligere Unity Studios, red.) som leverandør. De nye værktøjer vil igen kunne bruges hos andre produktionsvirksomheder f.eks. Wexøe.

Aarhus Universitet og CBS forsker samtidig i, hvordan udfordringerne med at bruge teknologierne kan tackles, mens Alexandra Instituttet hjælper med at bygge prototyper og teste i virksomheder.

Når det kommer til udviklingen af læringsforløb baseret på de nye metoder og værktøjer, forsker de tilknyttede universiteter i digital didaktik med afsæt i udviklingen af forløbet, ligesom en række leverandører af læringsteknologi – såkaldte EdTechs – gennem input fra virksomheder og uddannelsesorgainsationer kan optimere deres løsninger, så Produktionsdanmark får mest muligt ud af dem.

Et eksempel på dette er EdTech’en StudentPulse, som i MADE Learning Factory udvikler et analyseværktøj, der skal optimere læring ved at tage kursister i hånden før, under og efter et læringsforløb.

Der bliver med andre ord hentet hjælp og delt viden på tværs af brancher, størrelser og organisationsform for at implementere nye løsninger i industrien og uddannelsesforløb til gavn for alle.

Parter i indsatsen

Virksomheder

Boehringer Ingelheim
CAMAR
GN Hearing
Haldor Topsøe
KUKA
LEGO
QualiWare
Stenhøj
StudentPulse
Svanehøj
SynergyXR

Uqualio
Velux
Vestas
VOLA
Wavin
Wexøe
Xcelgo
JKF

Uddannelsesinstitutioner

AU
CBS
UCN
VIA
KEA
AAU
DTU

GTS

Alexandra Instituttet

Udviklingsprojekter med mindre virksomheder

Alexandra Instituttet vil i “Bæredygtig og agil arbejdsstyrke” gennemføre en række udviklingsprojekter sammen med Stenhøj, CAMAR, Xcelgo, EC Power og Wexøe, hvor der vil blive udviklet konkrete løsningsforslag til digitale assistance-værktøjer og processer.

Det kan eksempelvis være tidskrævende at oplære nye medarbejdere, og begynderfejl kan for alle være forbundet med dyre lærepenge ligesom det kan være dyrt og tidskrævende at tilkalde eksperter for at få hjælp til at reparere maskiner. Derfor har den danske One2Feed sammen med MADE har udviklet en AR-løsning, der intuitivt og visuelt guider kunder på den anden side af jorden med at installere og foretage fejlfinding på maskiner.

SynergyXR (tidligere Unity Studios), der skaber state-of-the-art løsninger inden for virtual reality og augmented reality, vil også udvikle nye trænings- og uddannelseskoncepter baseret på de nye teknologier for at danne en platform for effektiv træning af operatører verden over. SMV’en håber at halvere træningsomkostninger og minimere den tid, det tager at træne operatører.

Deltag i MADE forskning

Virksomheder og forskere har mulighed for at deltage i skabelsen af ny viden og teknologi i MADE gennem blandt andet udviklingsprojekter med mindre virksomheder.

Kontakt os og hør om åbne muligheder for at deltage i nuværende forskningsprojekter eller få hjælp til at skabe finansiering til nye forskningsprojekter sammen med MADE.

Kaj Grønbæk

“Professor og leder af indsatsen Bæredygtig og agil arbejdsstyrke”

Mobil: +45 2149 5634
Mail: kgronbak@cs.au.dk

Nigel Edmondson

Direktør

Mobil: +45 21434678
Mail: nedmondson@made.dk