Virtuel Innovationskonference: Kunstig Intelligens til fremtidens robotter i produktionen

Få inspiration og viden om, hvad fremtiden bringer inden for Kunstig Intelligens til robotter i produktionen.

Kom med, når MADE holder årets første innovationskonference virtuelt, hvor du får indblik i state-of-the-art viden inden for Kunstig Intelligens (AI) til robotteknologi.

Det bedste fra to verdener

Som deltager får du det bedste fra to verdener; den nyeste viden fra forskningen samt praktiske cases fra danske virksomheder, der kan inspirere dig til at gå ad nye innovative veje. Målet er at skabe dialog om innovation mellem virksomheder samt mellem virksomheder og universiteter.
Konferencen fokuserer på, hvad man som virksomhed realistisk kan forvente af AI, når der præsenteres ny viden og inspiration fra universiteter til at tackle industri-relevante
udfordringer fra bl.a. SDU Robotics, der er førende inden for robot-forskning.

Udfordringer og muligheder

Ved den virtuelle konference vil Teknologisk Institut skildre muligheder såvel som udfordringer med robotter nu og i fremtiden, f.eks. hvad angår sikkerhed. DTU sætter fokus på samarbejde og interaktion mellem menneske og maskine, og på hvordan dette kan foregå fleksibelt og effektivt.
Universal Robots, verdens største producent af cobots, fortæller om deres planer med AI og illustrerer via konkrete cases, hvornår det giver mening at anvende AI på UR-robotter. Endelig kaster SMV’en NIL Technology lys over, hvordan mindre virksomheder kan komme i gang med AI.

Dato

24 marts 2021 kl. 09:30 - 12:30

Sprog

Dansk

Signe Navne, Tlf: +4572201750, E-mail: sna@teknologisk.dk

Program

09:30

Velkomst og introduktion

Klyngeleder og sekretariatschef Dorte Gram Nybroe, MADE

09:40

Mulighederne for intelligente robotter nu og i fremtiden

Konsulent/Specialist Nicolai Lynnerup, Teknologisk Institut

Intelligente robotter har potentiale til drastisk at reducere den tid, ingeniører bruger på at programmere robotter. Men dermed opstår også det velkendte problem med at kunne verificere forskningsresultater. Oplægget vil fokusere på de udfordringer, det skaber og vise, hvad vi kan gøre for at undgå dem.

10:10

Industribaseret forskning inden for AI og robotter (engelsk)

Lektor Dirk Kraft, Syddansk Universitet

Der vil blive givet eksempler på applikations-orienteret forskning inden for industrirobotter og derudover diskuteres, hvornår det er relevant at anvende AI-teknikker, og hvordan dette kan faciliteres.

10:50

AI og logik til menneske robot interaktion

Professor Thomas Bolander, Institut for Matematik og Computer Science, DTU

Succesfuld koordinering og samarbejde mellem mennesker beror i høj grad på Theory of Mind; vores evne til at se tingene fra andres perspektiv og ræsonnere over det. Oplægget vil se på Theory of Mind hos robotter, der bruger logik-baseret AI. Det vil blive illustreret, hvordan dette potentielt kan lede til mere generelle, robuste og fleksible menneske-robot interaktioner.

11:35

Tanker og visioner for UR lab

Head of Innovation Anders Billesø Beck, Universal Robots

Hør Universal Robots tanker og visioner med deres nye UR Lab. Hvordan kan man komme i gang med AI, når man bruger Universal Robots, og er der nogle cases, som egner sig bedre til brug af AI.

11:55

Hvordan kommer virksomheder igang med AI?

R&D Project Manager Agata Bialy, NIL Technology

Hvor starter man som virksomhed, når man kan se potentialet i AI, men er usikker på, hvordan man kommer i gang? Det spørgsmål stod NIL Technology overfor, da de sidste år ønskede at afdække mulighederne for AI. Hør, hvordan de kom i gang og om deres opstart i et MADE FAST-projekt.

12:20

Opsamling og afrunding

Klyngeleder og sekretariatschef Dorte Gram Nybroe, MADE

Andre arrangementer

23
apr
2024
24
apr
2024
7
maj
2024
7
maj
2024
16
maj
2024
21
maj
2024