MADE DEMO OG DIALOG – formiddag

Bliv afklaret med om det kunne give mening for din virksomhed at arbejde mere med data i produktionen

Alle taler om data

Data har længe været det nye sort: Arbejd datadrevet. Træf bedre beslutninger på baggrund af data. Hold øje med din produktion via realtidsdata. Men hvilke data fra jeres produktion kan høste de lovede gevinster? Hvordan kan I vide, om en investering i dataopsamling er den potentielle gevinst værd?

Afklaring af potentiale

En måde at afklare potentialet er ved brug af et sensor-toolkit, som kan overvåge data om alt fra støj til vibrationer i maskiner i produktionen. Herigennem kan kittet afsløre, om dataopsamling kan skabe effektiviseringer eller optimeringer i produktionen, hvilketskaber et godt udgangspunkt for at beslutte, om virksomheden skal implementere en fuld dataopsamlingsløsning.

Se hvordan

På dette Demo og Dialog gå-hjem-møde vil Alexandra Instituttet give en demo af toolkittet. Undervejs vil der være mulighed for at stille spørgsmål til udviklerne bag værktøjet. Samtidig får du lejlighed til at høre om mulighederne for at afprøve værktøjet i din virksomhed i et Kickstartprojekt.

Kickstart brug af data i din virksomhed

I et MADE Kickstartprojekt, kan SMV’er kan få indsigt i mulige gevinster ved at implementere nye løsninger – herunder dataopsamling. Kickstart er et kort innovationsforløb, rettet mod SMV’er med begrænset erfaring med innovation. I forløbet får SMV’en mulighed for at afdække mulige gevinster ved innovation med hjælp fra Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Force Technology eller DAMRC.

 

Dato

31 januar 2022 kl. 09:30 - 11:30

Sted

DAMRC

Sandagervej 10
7400 Herning – Port 4

Sprog

Dansk

Pris

Det er gratis at deltage.

Klaus Bonde Ørskov, Tlf: +4530516085, E-mail: kbo@damrc.com

Program

9.00

Registrering

9.30

Velkomst og introduktion til dagen samt MADE Kickstart

International chefkonsulent og ph.d. Merete Nørby, MADE

9.40

Mulighederne i Kickstartprojekter

Direktør Klaus Bonde Ørskov, DAMRC

Hvad kan et MADE Kickstart-projekt gøre for din virksomhed? Hør om eksempler på, hvordan virksomheder er blevet hjulpet videre med Kickstartprojekter.

13.55

Kickstartprojekt med Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted A/S

Ejer Jesper Ravnsgaard, Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted A/S

Ravnsgaard deltog i 2021 i et kickstartprojekt, hvor de fik støtte og sparring af DAMRC i et samarbejde med Erhvervshus Midtjylland. Hør, hvordan SMV’en kom på forkant med teknologien – og hvordan projektet blev et startskud til større og nye projekter.

10.10

Kom hurtigt i gang med at kigge på data fra din produktion

Senior Solution Architect Jakob Fredslund, Alexandra Instituttet

Introduktion til Alexandra Instituttets sensor-toolkit med fokus på, hvornår det er relevant at bruge kittet, og hvilke muligheder det giver din virksomhed.

10.25

Demo af sensor-toolkit og visualisering af live data

Interaction Design Developer Søren Brogaard Pedersen, Alexandra Instituttet

Se en live demo af, hvordan sensor-toolkittet fungerer: Hvordan bruges det? Hvad kan sensorerne måle på? Hvordan visualiseres data?

10.45

Kaffe og netværk

11.00

Dialog om sensorer, data og muligheder for at indgå i MADE Projekter

11.30

Opsamling og afrunding

International chefkonsulent og ph.d. Merete Nørby, MADE

Andre arrangementer

22
aug
2024
26
aug
2024
4
sep
2024
19
sep
2024
30
sep
2024
7
okt
2024