”Vi ser pludselig 1.000 andre scenarier for 3D-print”: BSM fik ny indsigt i et MADE Demonstrationsprojekt

Hos den danske metalforarbejdningsvirksomhed BSM havde man en forhåbning om, at 3D-print kunne accelerere en tidskrævende udviklingsproces. Det blev undersøgt i et MADE Demonstrationsprojekt, som både viste udfordringer undervejs, men som også bekræftede forhåbningerne og samtidig afslørede nye potentialer for 3D-print.

Ridser og mærker på designmøbler går ikke.

Derfor undersøgte den danske familieejede virksomhed BSM i et MADE Demonstrationsprojekt, om det er muligt at erstatte stålværktøj med blødere 3D-printede værktøjer i fremstillingen af rør til møbelindustrien.

BSM har gennem de sidste 40 år gået fra traditionel smedevirksomhed til højteknologisk maskinfabrik med nogle af de nyeste maskiner til metalforarbejdning. SMV’en fra Bjerringbro har specialiseret sig inden for fremstilling til den kvalitetskrævende møbelindustri, og det var i den forbindelse, at de undersøgte, om 3D-print kunne bidrage til produktionen.

Helt konkret ønskede BSM at teste 3D-print af bukkeværktøjer til rørbukning samt 3D-print af 1:1 møbelprototyper, og så ville man undersøge, hvilke printteknologier der var bedst egnet til disse formål. I MADE demonstrationsprojektet samarbejdede BSM med Teknologisk Instituts Center for Industriel 3D-print for at afdække mulighederne.

MADE Demonstrationsprojekt med BSM

Titel: ‘Afsøgning af 3D til udviklingsprocessen i en stålproduktion

Projektet løb fra: Juli 2020 – Februar 2021

Projektparter: Teknologisk Institut og BSM

Fra start havde vi måske tænkt 3D-print anvendt på én bestemt måde, men nu hvor vi har fået hands-on erfaring med teknologien og ved, hvad der kan lade sig gøre, så ser vi pludselig 1.000 andre scenarier, hvor det kan anvendes.

Kristian Wolthers Rasmussen, Product Developer hos BSM

Test og sparring gav nye erfaringer

Her ses de 3D-printede emner til bøjning af rør – hhv. hovedmatrice, et presmodhold og et gribemodhold.

BSM foretog adskillige test undervejs i forløbet, hvor Teknologisk Institut hjalp med rådgivning omkring 3D-print – herunder hvordan man designer til teknologien – samt produktion af 3D-printede emner.

”BSM havde en forhåbning om, at 3D-print kunne accelerere en tidskrævende udviklingsproces for nye produkter. Umiddelbart har de ikke innoveret og investeret så meget i dette område, som i selve produktionsapparatet – derfor er processen stadig relativt dyr og tidskrævende. MADE projektet var en god mulighed for BSM til at blive klogere på, hvordan 3D-print kunne hjælpe dem med at optimere såvel udviklingen som dele af produktion,” siger Kristoffer Ryelund, forretningsleder hos Teknologisk Institut.

”Samarbejdet med Teknologisk Institut har været meget positivt. Det var altid nemt at komme i kontakt med dem, og deres rådgivning i projektet har givet os et større kendskab til, hvordan vi konstruerer, designer og optimerer emner specifikt til 3D-print,” lyder det fra Kristian Wolthers Rasmussen, Product Developer hos BSM.

BSM fik større kendskab til, hvilke 3D-printteknologier der giver bedst mening i forskellige sammenhænge. I dette projekt viste det sig f.eks., at SLA og SLS, som begge er plastprint-teknologier, egnede sig bedst. De gav nemlig den bedste kombination af høj opløsning og stor styrke på de 3D-printede emner.

Bukkeværktøjer afslørede både udfordringer og muligheder

Se, hvordan det ser ud, når BSM bukker rør til møbelindustrien ved brug af 3D-printede værktøjer.

I MADE Demonstrationsprojektet har BSM haft succes med at udføre nemme buk med et fuldt 3D-printet værktøjssæt til både prototyper og nulserier.

Ved sværere buk oplevede BSM udfordringer med at kunne gribe tilstrækkeligt om rørene med de 3D-printede bukkeværktøjer. Udfordringen er udtalt inden for møbelindustrien, fordi der ikke må komme mærker. Derfor kan man ikke bare gribe hårdere om rørene, selvom det er muligt med de eksisterende stålværktøjer. Med de 3D-printede værktøjer opstår udfordringen, fordi plast er blødere end stål, så der KAN man ikke gribe lige så hårdt – og pga. af styrkeforskellen kan de 3D-printede værktøjer heller ikke holde til at lave lige så mange buk som de eksisterende stålværktøjer.

”For at komme i mål med de 3D-printede bukkeværktøjer, skal vi fremadrettet arbejde videre med styrken på dem – og med gribeproblemet,” siger Kristian Wolthers Rasmussen.

”Udgangspunktet for projektet var at imødekomme ridser og mærker, så på den måde har det helt klart været en succes. Men det er jo lidt af et kompromis, for de eksisterende stålværktøjer er både dyrere og har længere leadtime end 3D-printede værktøjer – til gengæld har 3D-print en kortere levetid,” lyder det fra Kristian Wolthers Rasmussen.

Sådan ser de 3D-printede emner, der er monteret på rørbukkeren, ud.

Optimeret produktion med 3D-print

Det er endnu for tidligt at konkludere noget i forhold til reduktionen af udviklingstid, da projektet kører videre hos BSM – men forventningen er stadig, at udviklingstiden kan reduceres markant.

”Vi kan måle på kostpris og leveringstid på f.eks. bukkeværktøjer, og her kan vi se, at 3D-print er billigere – hvor meget billigere afhænger af emnet, der printes. På leveringstid er 3D-print ca. dobbelt så hurtigt. Vil de 3D-printede bukkeværktøjer så fungere i produktion? Det kan vi ikke rigtig konkludere endnu,” siger Kristian Wolthers Rasmussen.

For BSM er det nødvendigt at teste 3D-printede bukkeværktøjer over lang tid:

”Hvis ikke 3D-print fungerer 100 procent til bukkeværktøjer, så gør det i hvert fald til fremstilling af komplekse dele til møbelprototyper eller fiksturer til tidlige prototyper. Begge dele kan laves hurtigere med 3D-print, så uanset hvad giver det mening for os at bruge teknologien – også til produktion af meget små serier,” fortæller Kristian Wolthers Rasmussen og supplerer:

”Efter at vi har fået større erfaring med 3D-print kan vi tilbyde vores kunder nye muligheder for at få 3D-printede prototyper. Dermed kan de se deres design i fysisk forstand og komme med ændringer inden produktion igangsættes – det er både en fordel for dem og for os. 

Projektet var en teknologisk øjenåbner

BSM er blevet klogere på, hvordan 3D-print kan anvendes, og virksomheden tror på, at den nye viden om 3D-print vil bringe virksomheden tættere på visionen om kortere leveringstider. Desuden ser man pludselig mange andre muligheder med 3D-print.  

”Om projektet er 100 procent i mål er faktisk irrelevant – vi har fået værdifuld erfaring med 3D-print, og nu ser vi teknologien som et værktøj, vi kan tage frem og bruge,” konkluderer Kristian Wolthers Rasmussen.

Han er ikke i tvivl om, at BSM i fremtiden kommer til at arbejde meget mere med 3D-print. Derfor tøver han heller ikke med at anbefale at MADE Demonstrationsprojekt til virksomheder, der måtte stå med lignende udfordringer og behov:

”Hvis I har timerne til det, så giver det rigtig god mening at søge et demonstrationsprojekt hos MADE – det er en god mulighed for at komme i dybden med en ny teknologi og få testet den”.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel