MADE forskning når kunder verden over: Få gode råd til effektiv e-læring

Digital læring er det nye sort, men hvordan gør man effektivt brug af læringsteknologi? Det satte QualiWares John Gøtze og MADE-postdoc Camilla Nellemann sig for at undersøge. Indsatsen udmøntede sig i et online hjælpeunivers, som i dag benyttes af QualiWares kunder verden over. I artiklen kan du læse John og Camillas råd til andre, der ønsker at udvikle og implementere e-læring.

Gyldne blade faldt fra træerne uden for vinduet til den danske SMV QualiWares mødelokale i Farum en oktober-dag i 2018.

Herinde tilrettelagde John Gøtze, Senior Advisor hos QualiWare og Camilla Nellemann, MADE-postdoc, et læringseksperiment.

QualiWare, der leverer en it-platform til virksomheder og organisationer med behov for at strukturere og systematisere information, uddanner løbende sine kunder. Hidtil havde undervisningen foregået i et fysisk klasselokale tilsat online læringsaktiviteter. Blandet læring, som denne tilgang hedder, er optimal ifølge forskning.

Men både QualiWare og kunderne foretrak at rykke al kursusaktivitet ind i den virtuelle verden.

Det er fantastisk, at MADE-forskning har resulteret i et værktøj, der nu bruges verden over. Det er et skulderklap og et vidnesbyrd om, at e-læring er på produktionsvirksomhedernes agenda.

Nigel Edmondson, MADE’s direktør

”Når der er noget, jeg ikke kan, har jeg brug for at lære det med det samme. Jeg kan jo ikke komme videre med mit arbejde, før jeg har løst problemet,” havde en QualiWare-bruger udtalt til John og Camilla, da de to interviewede kunder i Danmark og Norge for at undersøge behovet for et online hjælpeunivers.

MADE’s nye uddannelses-spor

Det nye digitale læringsspor i MADE består af et partnerskab med KEA, UCN, UCL, VIA samt universiteterne og de industrielle medlemmer i MADE.

Her kombineres læringsteknologi, didaktik og viden fra MADE. Vi skal udvikle løsninger, som kan fremme og forbedre træning af kommende og nuværende medarbejdere i produktionen –på tværs af lokationer.

Her kombineres læringsteknologi, didaktik og viden fra MADE. Vi skal udvikle løsninger, som kan fremme og forbedre træning af kommende og nuværende medarbejdere i produktionen –på tværs af lokationer.

Vil du vide mere?

Kontakt også gerne projektkonsulent Camilla Nellemann på cnellemann@made.dk, hvis du har spørgsmål.

Bag om QualiWare

QualiWare udvikler software, der ved hjælp af en digital tvilling af alle virksomhedens ressourcer – processer, personale, teknologier osv. og deres indbyrdes afhængigheder – giver brugeren det komplette overblik.

Det er et unikt ledelsesredskab, hvor konsekvenserne af ændringer forudsiges, så organisationen proaktivt kan styre igennem alle udfordringer.

Vil du vide mere? Kontakt gerne seniorrådgiver John Gøtze på john.goetze@qualiware.com

Hvorfor e-læring?

I mødelokalet listede Camilla fordele ved digital læring op på tavlen. Med en sort tusch skrev hun ’fleksibilitet i forhold til tid og sted’, ’kursisterne har styringen’, og ’mange kursister kan deltage samtidigt’.

 John tilføjede ovre fra mødebordet:

”E-læring er skalérbar. Vi kan hjælpe kunder verden over meget hurtigere.”

 Således overbeviste om e-læringens potentiale, lancerede de to et pilotprojekt blandt QualiWare-medarbejdere i forskellige lande for at teste idéen internt i virksomheden. QualiWares uddannelseskonsulenter fremstillede undervisningsmaterialerne, og medarbejderne tog godt imod e-læringen. Camilla analyserede erfaringerne, som pilotprojektet indbragte, og sammenholdt dem med forskning på området. Den kundevendte e-læring blev udviklet på baggrund heraf og iværksat.

 MADE’s direktør sætter også ord på, hvorfor e-læring er interessant for danske produktionsvirksomheder:

”Industri 4.0 transformerer dansk produktion og gør livslang læring vigtigere end nogensinde. Virksomheder træner i stigende grad medarbejdere online for at udvikle deres kompetencer på en hurtigere og mere fleksibel måde,” lyder det fra Nigel Edmondson, og han tilføjer:

“E-læring muliggør også skalerbar træning og uddannelse i et globalt perspektiv samt en mere fleksibel træning, der adresserer nogle af de udfordringer, der er med COVID-19”.

Virker e-læring?

På den anden side af læringseksperimentet med QualiWare-kunderne analyserede Camilla kursisternes testresultater og deres udfyldte spørgeskemaer. Analysen slog fast, at e-læringen havde udstyret kursisterne med nye kompetencer.

 ”Det var meget nyttigt at få overblik over de forskellige moduler i QualiWare X. Jeg håber, min arbejdsplads opgraderer til QualiWare X i løbet af de kommende måneder,” tilbagemeldte en af de 140 kunder, som valgte at deltage i læringseksperimentet.

 Tilbagemeldingen vakte glæde hos John og Camilla, som netop håbede på, at e-læringen kunne inspirere kursisterne til at anvende nye funktionaliteter og versioner af platformen fremover.

Hvordan tilrettelægger vi e-læring optimalt?

Et online diskussionsforum var også en del af e-læringen, men forummet var tavst under kurset.

”For at skabe et livligt diskussionsforum er det nødvendigt, at moderatoren spiller en aktiv rolle. For eksempel ved at skrive det første indlæg, stille spørgsmål til kursisterne og følge op på deres kommentarer,” forklarede Camilla.

Så mange ressourcer kunne QualiWare på det tidspunkt ikke afsætte til formålet. Løsningen blev at udelade et diskussionsforum i virksomhedens fremtidige e-læring.

Et værktøj der bruges verden over

I dag gennemfører QualiWare-kunder fra hele verden flittigt e-læring i det online hjælpeunivers. Samtidigt har QualiWare nedbragt sine omkostninger forbundet med kursusaktivitet markant. Det vækker glæde i MADE:

 ”Det er fantastisk, at MADE-forskning har resulteret i et værktøj, der nu bruges verden over. Det er et skulderklap og et vidnesbyrd om, at e-læring er på produktionsvirksomhedernes agenda. Og så er det et bevis på, at forskningsprojekterne bliver ført ud i livet,” siger MADE’s direktør Nigel Edmondson.

Gode råd til e-læring

Her er John og Camillas bedste råd til andre, som ønsker at udvikle og implementere e-læring:

  • Gør e-læringen tilgængelig i et online hjælpeunivers frem for at gennemføre kurser i bestemte perioder. Formatet passer bedre til voksne kursister, som typisk har travlt både på jobbet og privat.
  • En intuitiv læringsplatform og it-support er vigtig for at undgå frustration blandt kursisterne. En dårlig brugeroplevelse kan ultimativt få kursister til at afbryde e-læringen og afholde dem fra e-læring i fremtiden.
  • Interaktivitet. Kursister kan let komme til at kede sig online og lade sig distrahere af både digitale og fysiske elementer. Quizzer med spørgsmål til kursusindholdet er en nem og effektiv måde at engagere kursister på under e-læring. Webinar med mulighed for at stille spørgsmål via chat, fungerer også godt.
  • Motivation er afgørende for, at kursister gennemfører e-læring. Indholdet skal være relevant for deres arbejde og mange kursister værdsætter et bevis, der dokumenterer deres nye kompetencer.
  • Hjælp målgruppen med at opdage, at e-læringen findes. Og støt kursisterne med opmuntrende beskeder i løbet af deres e-læring for at undgå frafald.

QualiWare er en del af forsknings- og innovationsplatformen MADE FAST. Målet er at udvikle læringsplatformen, så den inkluderer elementer fra spilverdenen og augmented reality. Det sker i samarbejde med CBS og LEGO Group for at styrke e-læring ved at lade kursisterne få gavn af avanceret læringsteknologi.

”QualiWare er i et marked, hvor alting handler om at forstå sammenhænge og kompleksitet. Derfor leder vi altid efter muligheder for at udnytte nyeste læringsteknologi, så vi kan nå ud til flere og flere kundegrupper,” udtaler John Gøtze.

I MADE er vi også optaget af at dele viden om, hvordan de nye teknologer kan fremme verdensklasse produktion. Derfor vil MADE arbejde indgående med e-læring i det nye MADE uddannelsesspor.

”MADE vil arbejde med mange former for digitale læringsteknologier i de kommende år, herunder f.eks. AR/VR, Mixed reality, e-læring og digitale tvillinger. Her vil forskellige teknologier kombineres med læringsmetoder i både fabrik og klasseværelse for at øge effekten og kvaliteten af læringen,” siger Nigel Edmondson.

Og i spidsen for den satsning er netop Camilla Nellemann, der som projektkonsulent i MADE skal sørge for, at endnu flere nyder godt af hendes erfaring og viden med e-læring.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel