MADE ud over landets grænser

Hvad står KIC for?

KIC betyder: Knowledge Innovation Communities (KIC) og er muligheden for at danske virksomheder og universiteter bliver del af et europæiske innovations- og udviklingssamarbejde. Det er European Institute of Innovation and Technology (EIT) under EU, der finansierer en række KICs. Målsætningen er, at styrke samarbejdet på tværs af universiteter, myndigheder og erhvervsliv, så det fremmer vækst og konkurrencedygtighed og skaber nye arbejdspladser i Europa. 

Hvad er målet med KIC Added-Value Manufacturing (AVM) ?

Målet er at øge den værdiskabende produktion i Europa og dermed skabe stærke bæredygtige industrielle økosystemer i Europa. KIC vil tackle udfordringer i samfundet igennem udviklingen af nye produkter, services og processer. Ved at samle førende virksomheder og universiteter i et konsortium, styrkes den industrielle udnyttelse af eksisterende viden fra forskningsverden. Samtidigt får de involverede udviklet deres kompetencer.

Hvorfor skal Danmark deltage i KIC?

Den centrale værdi for danske virksomheder og universiteter er at blive en del af det europæiske netværk. Europæiske virksomheder er alle en del af den globale forsyningskæde. Der er en række gennemgående trends inden for produktionsforskningen, som alle kan drage nytte af. Med KIC er det muligt at lave internationalt netværk på tværs af virksomheder og forskningsinstitutioner. Dermed får Danmark mere nytte af den nuværende forskning og viden inden for produktionsområdet.

MADE og KIC Added-Value manufacturing:

De fleste europæiske lande arbejder på en fælles ansøgning. MADE repræsenterer Danmark i ansøgningen, da MADE allerede dækker universiteter, vidensinstitutioner og virksomheder. Ansøgerlandene har fordelt sig på fem geografiske undergrupper kaldet Co-location Centres (CLC). Danmark er med i den ”nordlige gruppe”, hvor et fællestræk i gruppen er landenes evne til at være konkurrencedygtig i et højomkostningsland. Det som bl.a. kendetegner Danmark, er et højt uddannelsesniveau og innovative virksomheder med flade strukturer. Arbejdskraften er fleksibel, omstillingsparat og de ansatte er gode til at samarbejde.

Hvad er slutresultatet?

Det skulle gerne ende ud med en organisation, der minder om MADE – men på europæisk plan. Mange lande har etableret netværk, klynger og strukturer på nationalt plan, der minder om MADE. Derfor bliver KIC AVM et ”netværk af netværk”, hvor produktionsinteressenter mødes på tværs af landegrænser. Ligesom i MADE vil fokus være på at inspirer hinanden, udvikle og implementere nye løsninger sammen, der styrker produktion i Europa og skaber beskæftigelse.

Hvad er værdien for danske virksomheder?

Det forventes, at KIC Added-Value Manufacturing har partnere fra de største og mest kendte virksomheder og universiteter i Europa. Dansk deltagelse giver derfor adgang til disse virksomheder og forskningsmiljøer. Sammen har virksomhederne erfaringer og udviklingsinitiativer der kan inspirere og danne grundlag for nye samarbejder på tværs af grænser, men også brancher. Derfor giver KIC danske virksomheder mulighed for at deltage i forskellige initiativer og projekter med europæiske virksomheder og universiteter.

Finanseringen

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

Tilmeld dig - og få viden og tilbud om arrangementer direkte i din indbakke

Det er gratis og uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.

CLOSE
9709

Tak for din tilmelding!

Du modtager nu en mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

CLOSE
9709

Tjek din mappe med uønsket mail/spam, hvis du ikke modtager mailen.