LEGO Koncernens digitaliseringsrejse indenfor plaststøbning

På LEGO Koncernens fabrik i Billund er der 12 store haller, som hver har 64 plastsprøjtestøbningsmaskiner. Sammen med maskinerne i Ungarn, Mexico, Tjekket og Kina producerer disse maskiner flere end 70 milliarder LEGO® elementer, der hvert år bliver solgt i mere end 140 lande. LEGO Koncernens mål er, at alle maskinerne en dag vil være koblet sammen i et fælles netværk.

Udviklingen af nye produktionsteknologier i LEGO Koncernen sker i deres Concept Center. På samme måde som mange virksomheder har en front-end produktionsudviklingsafdeling, har LEGO Koncernen også en front-end afdeling, der undersøger og udvikler nye teknologier, der ville kunne bruges i produktionen i fremtiden. Digitaliseringen er et af de områder, som Concept Center har fokuseret på de seneste år.

”Vi var tidligt ud med automatisering for 30 år siden, nu tilfører digitaliseringen så et helt nyt lag til vores produktion. Vi lærte fra automatiseringen, at man skal gøre det, hvor det giver mening, på samme måde skal det ske med digitalisering. Det handler om at bruge data til at få indsigt i processerne,” fortæller senior manager Martin Busch fra LEGO Koncernen.

Der er mange grunde til, at LEGO Koncernen nu har valgt at fokusere målrettet på digitalisering.

”Vi kan vinde meget inden for lettere arbejdsgange og kvalitet med øget digitalisering. Det vil også være et værktøj til effektiv vækst, da de teknologier, vi kigger på, bl.a. vil støtte medarbejderne, når de nye kollegaer skal oplæres,” siger Martin Busch.

En holistisk tilgang til teknologiudvikling

I LEGO Concept Center har de sammensat en gruppe medarbejdere med forskellige baggrunde til at arbejde med digitalisering.

”Vores tilgang har være at udforske digitaliseringsindsatsen under ét projekt. Vi har sat folk sammen på tværs af fagområder og koncepter, hvor de bliver opfordret til at bruge hinandens kompetencer. Vi har fire strømme inden for projektet: Brugervenlighed, netværket mellem maskiner, kvalitetssikring og Big Data. For at få det til at fungere må vi tænke holistisk, og det gør vi kun ved at skabe synergier omkring et fælles projekt for digitalisering,” fortæller Martin Busch.

En af grundene til at digitalisering er blevet et overordnet fælles projekt, er at slutresultaterne skal passe ind i den samme brugerflade. Det vil være med til at skabe en bedre forståelse og brug af de nye teknologier. De fire strømme er ledet af en projektleder, som sørger for at dele viden på tværs.

Et samlet maskinnetværk

Hver af de fire strømme i digitaliseringsprojektet arbejder på nogle konkrete prototyper – også kaldet demonstrators. Med udgangspunkt i en konkret case tester de en række forskellige løsninger og samler læring sammen.

”Én af vores demonstrators er at koble vores sprøjtestøbningsmaskiner sammen i et netværk. En anden kunne være at forbedre brugerfladen på støbemaskinerne. Vi ved, at hvis vi skal udvikle brugen af Big Data, er det nødvendigt, at vi kan trække data ud af vores maskiner. Derfor er samarbejdet mellem hver strøm vigtig. Og derfor arbejder vi med flere digitaliseringsstrømme samtidig,” forklarer Martin Busch.

Fra manuelt til digitalt

Digitalisering handler om at gøre hverdagen nemmere. Data skal være nemt at finde, og viden skal hurtigere frem. Medarbejderne i LEGO Koncernen skal på sigt selv være med til at definere behov, som digitaliseringen skal udfylde. Produktionsmedarbejderne vil mærke en forskel, men også på kontorerne vil Big Data påvirke måden at planlægge og tage beslutninger baseret på data – levende data.

”I dag er det den enkelte operatør, der justerer maskinerne. Det foregår helt lavpraktisk, ved at man har en opskrift med en række værdier baseret på forskellige procesparametre. Det er så operatøren, der manuelt justerer hver enkelt maskine og skifter formene manuelt. Der er selvfølgelig en risiko og fejlmargin, når mennesker udfører en opgave som denne. Derfor vil vi med et maskinnetværk hjælpe og guide operatørerne mere og muliggøre mere deling af viden.”

Når alle sprøjtestøbningsmaskinerne i LEGO fabrikkerne er forbundet, kan virksomheden også få yderligere gavn af de sensorer, der allerede er i maskinerne.

”Når vi går fra papir til digital omstilling af maskinerne, så får vi selvfølgelig en øget gentagelsesnøjagtighed. Den store fordel er dog, at vi kan trække data ud af maskinerne. I dag kan vi fra data, groft sagt kun se om maskinen kører eller ej. Men der er så meget potentiale i at udforske vores processer. Hvis noget er galt eller virkelig godt, så kan vi se hvilke parametre, der gjorde udslaget. I dag er det den enkelte medarbejder, der ser på maskindataen, når der er en omstilling, måske en halv time hver fjerde dag. Hvis en medarbejder har spottet noget unik ved en maskine, vil dataopsamlingen give medarbejderne mulighed for nemt at finde alle data og dele med kollegaer så, de kan finde den fælles bedste løsning – også på tværs af skift, sprog og landegrænser” forklarer Martin Busch.

Sprøjtestøbningen er kerneprocessen i LEGO Koncernens fabrikker, men Martin Busch ser muligheder i at bruge metoderne inden for digitalisering i andre støttefunktioner, som f.eks. på CNC-maskinerne.

Sandkassen

Concept Centers måde at teste fremtidens teknologier er forskellig alt efter modenhed og hvilket niveau, der er behov for.

”Vi arbejder tæt sammen med universiteterne og vores leverandører alt efter niveau. Senere kan vi tage teknologien ind i vores Concept Factory, der er vores ”sandkasse”, hvor vi tester teknologierne i et produktionsmiljø. Sandkassen ligner vores rigtige produktion og kan tilpasses efter behov. Og medarbejderne har konkrete erfaringer med at arbejde i den eksisterende produktion og brænder for at udforske nye processer, der potentielt kan gøre vores produktion endnu bedre,” fortæller Martin Busch.

Når LEGO Concept Center søger inspiration til nye teknologier, kommer det fra bl.a. kollegaerne, som ser en ny måde at gøre tingene på eller igennem universitetetssamarbejdet.

”Kilden til god inspiration kommer også fra netværk som eksempelvis MADE. Det kan være på en studietur eller til arrangementer, hvor der bliver fremvist nye måder at gøre tingene på eller fra andre brancher, som potentielt kan overføres til en LEGO kontekst.”

Kompetencerne er kernen

I Concept Center arbejder forskellige faggrupper sammen omkring digitalisering.

”Hvis maskiningeniøren og softwareprogrammøren laver hver deres gode løsning, så får vi ikke gode resultater. Den fælles løsning på tværs af kompetencer og fagfelter er, hvad der giver mest værdi for os. De medarbejdere, LEGO Koncernen traditionelt havde i udviklingsafdelingen, var meget forankret i mekanik. Men i dag supplerer vi med unge, der har erfaringer med data, brugerflader og software,” fortæller Martin Busch.

Hans råd til andre virksomheder, der vil starte et digitaliseringsprojekt, omhandler også kompetencer.

”Det er vigtigt at arbejde på tværs af organisationer og fagområder. Det handler om at få de rigtige kompetencer ind i organisationen. Det vi udvikler, skal forbedre hverdagen for produktionen, så det skal også være brugervenligt. ”

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

Tilmeld dig - og få viden og tilbud om arrangementer direkte i din indbakke

Det er gratis og uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.

CLOSE
9709

Tak for din tilmelding!

Du modtager nu en mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

CLOSE
9709

Tjek din mappe med uønsket mail/spam, hvis du ikke modtager mailen.